Winterverhuur

Winterverhuur Tennis

Padel- en tennisclub De Vloer biedt ook dit jaar de mogelijkheid aan om een vast winteruur te reserveren. Er zijn reeds heel wat uren ingevuld, maar via de planning kan je steeds nakijken welke beschikbaarheden er nog zijn via de excell-file achter onderstaande knop. Deze lijst wordt 2-wekelijks bijgewerkt. De verdeling van de uren gebeurt volgens het ‘first come, first served – principe’, mits betaling binnen 7 dagen. Je uur reserveren doe je door een mail te sturen naar Dieter@devloer.be.

Praktisch

  • Winterseizoen gaat van start op 16/09/2023 en loopt tot en met 31/03/2024 De winterperiode telt 26 speelweken.
  • Tijdens de Herfstvakantie en Krokusvakantie kan er niet getennist worden in kader van de jeugdstages en tennistoernooien.
  • Tijdens de Kerstvakantie kan er getennist worden, hou er wel rekening mee dat de bar tussen Kerstmis en Nieuwjaar gesloten is.
  • Tijdens de winterverhuur wordt er steeds verhuurd per volledig speeluur. Elk begonnen uur dient betaald te worden. 
  • Verhuur voor anderhalf uur wordt enkel toegestaan indien de aansluitende verhuur ook voor anderhalf uur is.
  • Losse terreinhuur is mogelijk. Het uurtarief werd vastgelegd op 30 euro tijdens de piekmomenten en 18 euro tijdens het weekend en dal momenten.
  • Betaling op rekeningnummer BE67 0019 1204 3687
  • Tijdens het jeugdtoernooi in de herfstvakantie is er gedurende 2 weekends geen mogelijkheid om te spelen. We starten daarom op zaterdag 16 september en voorzien een extra zaterdag op 6 april om te spelen.
  • Tijdens het Krokustoernooi in de Krokusvakantie kan er niet gespeeld worden tijdens het eerste weekend. Het tweede weekend blijven de terreinen beschikbaar.